logo efs

Rozwój = praca. Wsparcie osób niepracujących z LGD Morawskie Wrota

Zapraszamy do udziału w projekcie:

 • osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo,
 • w wieku 30+,
 • zamieszkujące gminy: Godów, Gorzyce, Mszana, Marklowice, Lubomia, Krzyżanowice

Uczestnicy projektu otrzymają następujące instrumenty wsparcia:

 • Kompleksową diagnozę i opracowanie IPD (indywidualnych planów działania)
 • Poradnictwo społeczno – zawodowe
 • Analizę Potencjału Zawodowego
 • Szkolenia certyfikowane, zawodowe, komputerowe – dostosowane do indywidualnych potrzeb
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztu dojazdu na szkolenia

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie swojego potencjał zawodowego
 • Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego
 • Zdobycie nowych umiejętności i/lub kwalifikacji zawodowych
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego
 • Stypendium szkoleniowe – zapłacimy Ci za czas Twojej nauki
 • Stypendium stażowe – zapłacimy Ci za czas Twojego stażu
 • Zwrot kosztu dojazdu na szkolenia
 • Ubezpieczenie społeczne na czas nauki i stażu
 • Ubezpieczenie NNW

Rekrutacja: od 01.03.2019 – 30.11.2019 r.

Dokumenty zgłoszeniowe (druk w kolorze) należy dostarczyć do biura projektu:

 • osobiście w godzinach 8:00-14:00 lub innych po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym (formularz dostępny w biurze projektu)
 • poprzez e-mail – wysyłając podpisany komplet na adres [email protected]
 • pocztą na adres biura projektu: Firma szkoleniowa MG-edu  ul. Strażacka 8 44-352 Czyżowice
Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia -RLKS

Wrota” do pracy. Wsparcie osób bez zatrudnienia z terenu  LGD Morawskie Wrota

Rekrutacja: od 01.03.2018 – 31.12.2018 r. – zakończona

Do projektu zakwalifikowano 11 kobiet i 9 mężczyzn

Biuro Projektu: Firma szkoleniowa MG-edu  ul. Szkolna 7, 44-353 Olza

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia