Jak pisać wiadomości e-mailowe?

Jak pisać wiadomości e-mailowe?

Jak pisać wiadomości e-mailowe? Korespondencja elektroniczna jest w obecnych czasach stosowana tak samo często, a może nawet częściej jak korespondencja tradycyjna. Porozumiewanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też komunikatorów stosowane jest zarówno w urzędach jak i firmach prywatnych. Znajomość zasad korzystania z poczty elektronicznej i redagowania wiadomości e-mailowych jest więc umiejętnością konieczną, choć właściwie…

cel edukacji dorosłych

Cel edukacji dorosłych

Jak ważna jest idea „Long Life Learningu” czyli uczenia się przez całe życie, wiedzą już wszyscy. Ale czy mamy świadomość jaki jest cel edukacji dorosłych? Celem edukacji dorosłych jest: zwiększenie atrakcyjności osób dorosłych na rynku pracy, umożliwienie rozwoju osobistego, wzrost wiedzy i kompetencji, dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości rozwoju zawodowego. Korzyści wynikające z kształcenia rozpatrywać…

Zamówienia bagatelne

Zamówienia bagatelne w PZP 2021 roku

Zamówienia bagatelne w Prawie Zamówień Publicznych 2021. Nowe zapisy Prawa Zamówień Publicznych Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zapisy Prawa Zamówień Publicznych, które dotyczą m.in. wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.   Przygotowania do wprowadzenia nowego PZP trwały już od 2019 r. Jednakże już po przyjęciu tej Ustawy, ale jeszcze przed wejściem jej w życie wprowadzono…