Zamówienia bagatelne

Zamówienia bagatelne w PZP 2021 roku

Zamówienia bagatelne w Prawie Zamówień Publicznych 2021. Nowe zapisy Prawa Zamówień Publicznych Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe zapisy Prawa Zamówień Publicznych, które dotyczą m.in. wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.   Przygotowania do wprowadzenia nowego PZP trwały już od 2019 r. Jednakże już po przyjęciu tej Ustawy, ale jeszcze przed wejściem jej w życie wprowadzono…