Manipulacja

Manipulacja – jak się jej nie poddać?

Jak nie poddać się manipulacji? Manipulacja – spotykamy się z nią na co dzień w różnych sytuacjach. Jesteśmy manipulowani przez kolegów, koleżanki, rodzinę, pracodawcę. Manipulację stosuje się również bardzo często przez reklamy i szeroko pojęty marketing. Manipulacja polega na wywieraniu wpływu na decyzję przez osobę zainteresowaną oraz na próbie nakłonienia jej do zrobienia czegoś. Często…