praca zdalna

Praca zdalna

  Praca zdalna Praca zdalna została uregulowana w przepisach na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Zasady pracy zdalnej zaczną obowiązywać od 7.04.2023 r. Praca zdalna to wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na…