Startup Stock Photos

Nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

  Czy można otrzymać fakturę za kurs?

  Oczywiście.

  Wystarczy w formularzu zamówienia zaznaczyć chęć otrzymania faktury. Faktury na firmę wystawiamy tylko w przypadku podania pełnych danych z numerem NIP.

  Jakie są akceptowane formy płatności za zamówione kursy?

  Płatności za kurs można dokonać poprzez tradycyjne przelewy, płatności na konto bankowe lub poprzez system Paynow

  Czy w przypadku niezaliczenia testu końcowego kurs przepada?

  W przypadku niepowodzenia na teście końcowym kursant ma możliwość ponownego podejścia do testu.

  Czy za dokumenty pobierana jest dodatkowa opłata?

  Nie.

  Za dokumenty w języku polskim wysyłane listem poleconym nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata.

  Jakie dokumenty można uzyskać po zakończeniu kursu płatnego?

  Po zakończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu testu końcowego Kursant otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.

  W przypadku podania w formularzu zamówienia pełnych danych tj. numer PESEL, data i miejsce urodzenia Kursant otrzyma wraz z certyfikatem zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

  Dokumenty wysyłamy listem poleconym lub kurierem w zależności od formy wybranej przy zamówieniu.

  Dlaczego aby otrzymać zaświadczenie muszę podać dodatkowe dane?

  Dane dodatkowe jak PESEL, data i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia.

  Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i zawiera

  • 1) imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę i miejsce jego urodzenia;
  • 2) numer PESEL uczestnika kursu,
  • 3) nazwę kursu;
  • 4) wymiar godzin kształcenia na kursie;
  • 5) nazwę i adres odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzących kurs;
  • 6) datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, która zawiera:
   • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL
   • datę wydania zaświadczenia
   • numer zaświadczenia

  Czy kursy można odtworzyć na telefonie lub tablecie?

  Wszystkie nasze kursy stworzone są w taki sposób aby można było z nich korzystać także na urządzeniach mobilnych. Ze względu na formę kursów zdecydowanie zalecamy jednak korzystać podczas nauki z komputera lub tabletu.

  Jakie warunki techniczne należy spełnić do realizacji kursu?

  W celu korzystania z naszych serwisów wymagane jest stabilne łącze internetowe, przeglądarka obsługująca pliki cookies a także posiadanie konta poczty elektronicznej. Wymagana jest także poprawnie skonfigurowana przeglądarka w której prawidłowo działać będzie formularz zamówienia usług.

  Co się dzieje w przypadku wystąpienia problemów technicznych?

  Postaramy się aby sytuacji problemowych nie było 🙂 Jednak w przypadku ich wystąpienia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: [wyślij zgłoszenie] lub sms pod numer 663 904 349

  Czy dostęp do zakupionych kursów jest ograniczony czasowo?

  TAK.

  Kursant otrzymuje dostęp do materiałów zakupionego kursu do czasu zakończenia nauki. 

  Maksymalny czas na zrealizowanie zakupionego kursu to 1 rok -365 dni. Po tym czasie niezakończony kurs przepada i nie ma możliwości jego ukończenia. Czas odlicza się automatycznie na indywidualnym koncie każdego uczestnika.

  Czy po zakończeniu kursu mam jeszcze dostęp do materiałów?

  Nie.

  Kursant otrzymuje dostęp do materiałów tylko do czasu zakończenia kursu na platformie. Każdy uczestnik ma jednak możliwość w trakcie trwania kursu pobrania z konta szkoleniowego materiałów szkoleniowych w formie skryptów.

   

  Czy można realizować kilka kursów w tym samym czasie?

  Oczywiście. Kursant może realizować jednocześnie dowolną liczbę zakupionych kursów. Dostęp do każdego kursu jest do czasu jego zakończenia, ale maksymalnie przez 365 dni.

  Czy można zrezygnować z zakupionego kursu w trakcie jego realizacji i otrzymać zwrot pieniędzy?

  Kursant który otrzymał dostęp na platformie do kursu płatnego nie ma możliwości złożenia rezygnacji i otrzymania zwrotu kosztów. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta, po otrzymaniu dostępu do treści online kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.

  Co trzeba zrobić aby zamówić kurs płatny?

  Do realizacji kursów płatnych Kursant musi dodać do koszyka wybrany kurs,  dokonać pełnej rejestracji konta na stronie z zamówieniem http://mg-edu.pl/zamowienie/  podając swoje dane osobowe niezbędne do przebiegu całego procesu edukacji oraz zaakceptować regulamin placówki.

  Czy chcąc uczestniczyć w kursie bezpłatnym trzeba zakładać konto?

  Aby skorzystać z bezpłatnego szkolenia wystarczy przesłać do nas wiadomość z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail, a my utworzymy dla Ciebie indywidualne konto na którym udostępnione będą materiały szkolenia

  Czy znany jest termin czasowego zamknięcia placówki w czasie wakacji 2023 r.?

  W 2023 roku termin czasowego zamknięcia placówki to:

  czerwiec: 22.06 – 30.06.2023*

  sierpień: 14.08-18.08.2023*

  * terminy mogą ulec zmianie.

  W tym czasie można realizować zakupione wcześniej kursy, ale nie będą realizowane wysyłki dokumentów.