Startup Stock Photos

Nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Co się dzieje w przypadku wystąpienia problemów technicznych?

Postaramy się aby sytuacji problemowych nie było 🙂 Jednak w przypadku ich wystąpienia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: [wyślij zgłoszenie]

Czy można otrzymać fakturę za kurs?

Oczywiście. Faktury wystawiamy na prośbę i dane przesłane przez Kursanta i wysyłamy ją drogą mailową.

Jakie są akceptowane formy płatności za zamówione kursy?

Płatności za kurs można dokonać poprzez tradycyjne przelewy, płatności na konto bankowe lub poprzez system PayU

Czy w przypadku niezaliczenia testu końcowego kurs przepada?

W przypadku niepowodzenia na teście końcowym kursant ma możliwość ponownego podejścia, ale trzeba pamiętać o maksymalnym czasie dostępu do kursu!

Czy za dokumenty pobierana jest dodatkowa opłata?

Nie.

Za dokumenty w języku polskim nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata.

Jakie dokumenty można uzyskać po zakończeniu kursu płatnego?

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu testu końcowego Kursant otrzymuje imienny certyfikat oraz zaświadczenie MEN.

Dokumenty wysyłamy listem poleconym, do 3 dni roboczych, na adres podany w formularzu podczas zakupu kursu.

Czy kursy można odtworzyć na telefonie lub tablecie?

Wszystkie nasze kursy stworzone są w taki sposób aby można było z nich korzystać także na urządzeniach mobilnych.

Jakie warunki techniczne należy spełnić do realizacji kursu?

W celu korzystania z naszych serwisów wymagane jest stabilne łącze internetowe, przeglądarka obsługująca pliki cookies a także posiadanie konta poczty elektronicznej. Wymagana jest także poprawnie skonfigurowana przeglądarka w której prawidłowo działać będzie formularz zamówienia usług.

Czy dostęp do zakupionych kursów jest ograniczony czasowo?

Kursant otrzymuje dostęp do kursu płatnego maksymalnie na okres 12 miesięcy. Po tym czasie niezakończony kurs przepada i nie ma możliwości jego ukończenia.

Czy można realizować kilka kursów w tym samym czasie?

Oczywiście. Kursant może realizować jednocześnie dowolną liczbę zakupionych kursów.

Czy można zrezygnować z zakupionego kursu w trakcie jego realizacji i otrzymać zwrot pieniędzy?

Kursant który otrzymał dostęp do kursu płatnego lub pierwszą część materiału nie ma możliwości złożenia rezygnacji i otrzymania zwrotu kosztów. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta, po otrzymaniu pierwszej partii materiału (pierwszej lekcji) kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.

Co trzeba zrobić aby zamówić kurs płatny?

Do realizacji kursów płatnych Kursant musi dodać do koszyka wybrany kurs oraz dokonać pełnej rejestracji konta na stronie  z zamówieniem http://mg-edu.pl/zamowienie/  podając swoje dane osobowe niezbędne do przebiegu całego procesu edukacji oraz zaakceptować regulamin placówki.

Czy chcąc uczestniczyć w kursie bezpłatnym trzeba zakładać konto?

Do uczestnictwa w kursie bezpłatnym należy utworzyć konto użytkownika poprzez rejestrację na stronie http://platforma.mg-edu.pl/rejestracja

W czasie zapisu na kursy płatne Kursant korzysta z tego samego konta (loginu)