Startup Stock Photos

Nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Co się dzieje w przypadku wystąpienia problemów technicznych?

Postaramy się aby sytuacji problemowych nie było 🙂 Jednak w przypadku ich wystąpienia prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: [wyślij zgłoszenie]

Czy znany jest termin czasowego zamknięcia placówki w czasie wakacji 2021 r.?

Tak.:)

Centrum szkoleń MG-edu będzie czasowo zamknięte z powodu urlopu w dniach

 • od 25.06.2021 – 02.07.2021
 • od 13.08.2021 – 20.08.2021

W czasie naszej nieobecności można realizować rozpoczęte kursy na platformie szkoleniowej.

W okresie przerwy nie będzie jednak realizowana wysyłka dokumentów.

Zamówienia złożone w czasie naszej nieobecności i wysyłka listów rozpoczną się po naszym urlopie.

Czy można otrzymać fakturę za kurs?

Oczywiście.

Wystarczy w formularzu zamówienia zaznaczyć chęć otrzymania faktury. Faktury na firmę wystawiamy tylko w przypadku podania pełnych danych z numerem NIP.

Jakie są akceptowane formy płatności za zamówione kursy?

Płatności za kurs można dokonać poprzez tradycyjne przelewy, płatności na konto bankowe lub poprzez system PayU

Czy w przypadku niezaliczenia testu końcowego kurs przepada?

W przypadku niepowodzenia na teście końcowym kursant ma możliwość ponownego podejścia, ale trzeba pamiętać o maksymalnym czasie dostępu do kursu!

Czy za dokumenty pobierana jest dodatkowa opłata?

Nie.

Za dokumenty w języku polskim nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata.

Jakie dokumenty można uzyskać po zakończeniu kursu płatnego?

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu testu końcowego Kursant otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.

W przypadku podania w formularzu zamówienia pełnych danych tj. numer PESEL, data i miejsce urodzenia Kursant otrzyma wraz z certyfikatem zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Dokumenty wysyłamy listem poleconym lub kurierem w zależności od formy wybranej przy zamówieniu.

Dlaczego aby otrzymać zaświadczenie muszę podać dodatkowe dane?

Dane dodatkowe jak PESEL, data i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i zawiera:

 • 1) imię i nazwisko uczestnika kursu oraz datę i miejsce jego urodzenia;
 • 2) numer PESEL uczestnika kursu,
 • 3) nazwę kursu;
 • 4) wymiar godzin kształcenia na kursie;
 • 5) nazwę i adres odpowiednio placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego prowadzących kurs;
 • 6) datę wydania zaświadczenia i numer zaświadczenia zgodny z numerem w ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, która zawiera:
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL
  • datę wydania zaświadczenia
  • numer zaświadczenia

Czy kursy można odtworzyć na telefonie lub tablecie?

Wszystkie nasze kursy stworzone są w taki sposób aby można było z nich korzystać także na urządzeniach mobilnych.

Jakie warunki techniczne należy spełnić do realizacji kursu?

W celu korzystania z naszych serwisów wymagane jest stabilne łącze internetowe, przeglądarka obsługująca pliki cookies a także posiadanie konta poczty elektronicznej. Wymagana jest także poprawnie skonfigurowana przeglądarka w której prawidłowo działać będzie formularz zamówienia usług.

Czy dostęp do zakupionych kursów jest ograniczony czasowo?

Kursant otrzymuje dostęp do kursu płatnego maksymalnie na okres 12 miesięcy. Po tym czasie niezakończony kurs przepada i nie ma możliwości jego ukończenia.

Czy można realizować kilka kursów w tym samym czasie?

Oczywiście. Kursant może realizować jednocześnie dowolną liczbę zakupionych kursów.

Czy można zrezygnować z zakupionego kursu w trakcie jego realizacji i otrzymać zwrot pieniędzy?

Kursant który otrzymał dostęp na platformie do kursu płatnego nie ma możliwości złożenia rezygnacji i otrzymania zwrotu kosztów. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawie konsumenta, po otrzymaniu dostępu do treści online kursant traci prawo do odstąpienia od umowy.

Co trzeba zrobić aby zamówić kurs płatny?

Do realizacji kursów płatnych Kursant musi dodać do koszyka wybrany kurs oraz dokonać pełnej rejestracji konta na stronie  z zamówieniem http://mg-edu.pl/zamowienie/  podając swoje dane osobowe niezbędne do przebiegu całego procesu edukacji oraz zaakceptować regulamin placówki.

Czy chcąc uczestniczyć w kursie bezpłatnym trzeba zakładać konto?

Do uczestnictwa w kursie bezpłatnym należy utworzyć konto użytkownika poprzez rejestrację na stronie http://platforma.mg-edu.pl/rejestracja

W czasie zapisu na kursy płatne Kursant korzysta z tego samego konta (loginu)