Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy – jak wyliczyć wymiar urlopu dla pracownika

W jakim wymiarze pracownikowi należy się urlop wypoczynkowy? Urlop wypoczynkowy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, przysługuje każdemu pracownikowi. Urlop jest uprawnieniem pracowniczym osobistym i niezbywalnym, dlatego pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem…